Zapraszamy do zapoznania się z ramowym planem dnia dzieci w żłobku:

6:30 – 8:00 – schodzenie się dzieci, dowolne zabawy z udziałem opiekunek

8:00 – 8:30 – przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne

8:30 – 8:40 – czynności porządkowe, higieniczne po śniadaniu

8:40 – 9:50 – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka:

– zabawy muzyczno ruchowe: m.in. taniec, śpiew, rytmika, gimnastyka

– zabawy plastyczno techniczne: m.in. malowanie, rysowanie, tworzenie z plasteliny

– zabawy edukacyjno-wychowawcze: m.in. nauka grzecznych zachowań i zwrotów, picie z kubeczka, higiena osobista

– projekty tematyczne

– zabawy usprawniające mowę

– zabawy z językiem angielskim metodą Helen Doron

9:50 – 10:00 – czynności higieniczne

10:00 – 10:20 – II śniadanie

10:30 – 11:00 – w zależności od pogody: spacery wędrówki na świeżym powietrzu, zabawy edukacyjne w żłobku

11:00 – 11:20 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne

11:30 – 11:40 – zupa

11:40 – 12:00 – czynności higieniczne po obiedzie

12:00 – 13:40 – wyciszenie dzieci, leżakowanie, muzykoterapia, bajkoterapia

13:40 – 14:00 – czynności higieniczne

14:00 – 14:20 – II danie

14:20 – 14:40 – czynności higieniczne po obiedzie

14:40 – 15:30 – zabawy z opiekunką

15:30 – 15-50 – ulubione smakołyki, podwieczorek

15:50 – 16:20 – czynności higieniczne

16:20 – 17:30 – zabawy z opiekunką, kontakt indywidualny z rodzicami, rozchodzenie się dzieci do domów.