Informacje organizacyjne

1. Od godziny 6.30 do godziny 8.00 oraz od godziny 16.00 do godziny 18.30 wszystkie dzieci przebywają w sali nr 2 – „średniaki”.
Od 8.00 do 16.00 dzieci przebywają w poszczególnych salach swoich grup.
2. Osoby dorosłe (rodzice, opiekunowie) na terenie żłobka mogą przebywać wyłącznie w pomieszczeniu szatni.
3. Nieobecność dzieci prosimy zgłaszać sms-em na numer telefonu 604 205 621 lub mailem na adres: info@maleserduszko.pl.
4. Pobyt dziecka w żłobku po godzinie 18.30 proszę zgłaszać minimum 2 dni wcześniej. Opłata za pobyt po godzinie 18.30 wynosi 12,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
5. Zgodnie z regulaminem żłobka za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka ponad 9 godzin dziennie opłata wynosi 11,50 zł.
6. Prosimy o zwracanie uwagi na pisemne informacje znajdujące się na szafce dziecka dotyczące braku pieluszek i chusteczek.